Pre SMART obce bez odpadu

Váš odpad pod kontrolou1
Zanalyzujeme vaše odpady
2
Začneme s evidenciou
3
Motivujeme občanov k lepšiemu triedeniu
4
Získate prehľadné výsledky
5
Ušetríte obecné peniaze  Ako to funguje?


Evidenčný systém odpadov ELWIS vám prinesie poriadok v odpadovom hospodárstve


ZVÝŠENIE MIERY TRIEDENIA

reagujte na zmenu zákona o skládkovacích poplatkoch a šetrite peniaze v rozpočte

MOTIVÁCIA A ODMENA

získate nástroj na objektívne odmeňovanie občanov zodpovedný prístup k OH

JEDNODUCHÝ A PREHĽADNÝ SYSTÉM

prvý slovenský softvér na evidovanie odpadov, prispôsobený požiadavkám vašej samosprávy

REÁLNE DÁTA

zistite skutočné údaje o množstve odpadu v obci a z jednotlivých domácnostiach

ODHALENIE NEDOSTATKOV

zistíte, ktoré domácnosti triedia/netriedia odpad, nestláčajú PET fľaše, vyhadzujú bioodpad, stavebný a iný vytriediteľný odpad do ZKO

ŠETRENIE PROSTRIEDKOV V ROZPOČTE

znížite N na zvozy a skládkovanie

AKO BY TOTO RIEŠENIE FUNGOVALO U VÁS?

Poraďte sa s našim odborníkom. Znižovanie skládkovaného odpadu je našou hlavnou myšlienkou a radi vám v tom pomôžeme.

Ing. Tibor Molnár

+421 919 161 748

tibor.molnar@menejodpadu.sk

  Kontaktujte Tibora