Efektívnejší zber a evidencia množstva odpadu? Na kongrese v Ostrave sme predstavili inovatívne riešeniaV Ostrave sa 10. – 12. októbra konal Česko-slovenský kongres Združení komunálnych služieb a Združení organizácií verejných prác pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia miest a obcí, zberových spoločností a komunálnych služieb a vystavovatelia z Českej republiky a Slovenska. Účastníkom sa predstavili nové technológie a technické vybavenie  pre mestá, obce a komunálne služby. Dozvedeli sa tiež o nových trendoch v odpadovom hospodárstve.

Ni projektoví a regionálni manažéri z Českej republiky a Slovenska na tomto podujatí nemohli chýbať. Návštevníkom kongresu predstavili možnosti evidovania odpadov, ktoré je možné využiť v samospráve, ale aj na zberných dvoroch. Evidenčný systém odpadov ELWIS určený pre záujemcov zo Slovenska, prináša informácie o reálnych množstvách produkovaného odpadu v samospráve a jednotlivých domácnostiach. Poskytne vám komplexné informácie o miere triedenia v meste, obci alebo na zbernom dvore. Získané údaje môžete využiť pri práci s obyvateľmi, ich informovaní a vzdelávaní a zavedení motivačného systému v zmysle „plať za to čo vyhodíš.“ Evidenčný systém umožní optimalizovať vaše odpadové hospodárstvo na základe skutočných dát.

 

Chcete jednoducho a inovatívne riešiť odpady vo vašej samospráve? Získajte viac informácií ešte dnes