Ako funguje systém ELWIS?

Picture

Úvodná konzultácia a predstavenie systému:

 • Zhodnotíme stav vášho odpadového hospodárstva.
 • Systém nastavíme na mieru vašej obce.
 • Odprezentujeme riešenie na zastupiteľstve a občanom.

Picture

Analýza množstva odpadu

 • Vyhodnotíme aktuálnu situáciu a možnosti zlepšenia.
 • Doslova sa prehrabeme vo vašich odpadoch.
 • Zistíte aký veľký potenciál na zlepšenie triedenia ešte máte.

Picture

Inštalácia systému a označenie nádob

 • Nahráme do systému vaše dáta.
 • Preškolíme vás na prácu so systémom.
 • Označíme nádoby a vrecia.

Picture

Zbieranie údajov

 • Dohliadneme na vaše prvé kroky pri evidencií.
 • Výsledky evidencie môžete priebežne sledovať v aplikácií vidíte.
 • Dáta máte k dispozícii online a môžete ich exportovať do bežných programov.

Picture

Informovanie občanov

 • Pomôžeme vám s informačnou kampaňou pre občanov.
 • Ukážeme občanom čo z toho budú mať.
 • Nastavíme bonusový systém na mieru vašej obce.

Picture

Prijatie riešenia a odmeňovanie

 • Pomôžeme vám s vyhodnocovaním.
 • Reagujeme na vaše potreby a podnety.
 • Budeme vám stále k dispozícii.

  POĎME ZAVIESŤ ELWIS AJ U VÁS