Streženice začínajú evidovať odpad

Obec Streženice, v okrese Púchov zavádza elektronickú evidenciu komunálneho a triedeného odpadu. Hlavou motiváciou pre využívanie je efektívne vynakladanie peňazí na odpadové hospodárstvo a odstránenie neadresnosti v odpadoch.
Čítať ďalej»