Získajte prehľad, znížte náklady a motivujte občanov. S evidenčným systémom ELWIS to ide jednoducho.

Každá samospráva zápasí s množstvom nevyhnutných tém, ktoré potrebuje vyriešiť. Na mnohé nezostáva adekvátny čas, kapacity a prostriedky z rozpočtu a je potrebné prioritizovať. Preto sa v mnohých mestách a obciach stáva, že odpadové hospodárstvo sa dostáva na nižšie priečky. Novela zákona o odpadoch a zmena skládkovacích poplatkov však tlačí na samosprávy, aby produkovali menej […]
Čítať ďalej»