PRE MENEJ ODPADU

Sme spoločnosť JRK Slovensko s.r.o., našou misiou je prispieť k zníženiu množstva komunálneho odpadu, predchádzať jeho vzniku. Podporiť zvýšenie triedenia odpadu sa snažíme zavádzaním novinky na Slovenskom trhu. Pre samosprávy prinášame moderné riešenie – elektronickú evidenciu odpadov ELWIS. Za viac ako 8 rokov sme vybavili kompostérmi stovky obcí. Dodávame kvalitné produkty, technológie a informačné kampane pre šírenie myšlienky ,,Pre menej odpadu“.Inovatívnosť

Neustále hľadáme inovatívne riešenia pre zlepšenie odpadového hospodárstva.

Komplexnosť

Poskytujeme komplexné riešenia na predchádzanie vzniku odpadov.

8 rokov

Za viac ako 8 rokov sme vybavili kompostérmi tisíce obcí.

Ekológia

Pomáhame obciam a mestám znižovať množstvo komunálneho odpadu.

Triedenie

Prispievame k zvyšovaniu miery triedenia.

Technológie

Spájame kvalitné technológie so vzdelávaním.

NAŠA MISIA

Zníženie množstva komunálneho odpadu I Predchádzanie jeho vzniku I Zvýšenie miery triedenia.
Spojením modernej technológie a našich dlhoročných skúseností v odpadovom hospodárstve sme vyvinuli systém ELWIS, „Pre menej odpadu“. Vieme, že zavedenie systémovej zmeny v odpadovom hospodárstve neprinesie ovocie okamžite,
ale KAŽDÝ DEŇ SA POČÍTA.


  AKO ELWIS FUNGUJE?

Za našu činnosť sme získali niekoľko ocenení.
Spolupracujeme s nezávislými odborníkmi v odpadovom hospodárstve (INCIEN, PRIATELIA ZEME).